Povraćaj sredstava i reklamacija

- Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj +381 21 6610 548, +381 64 6700 818, +381 62 1890 795  ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu prodaja@ethno-food.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

- Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +381 21 6610 548, +381 64 6700 818, +381 62 1890 795 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu prodaja@ethno-food.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu prodaja@ethno-food.com ili Ulixes doo, Dunavska 27, Novi Sad, Srbija.

 

Podaci o firmi 

Ulixes doo, Dunavska 27, Novi Sad, Srbija

Tel: 381 21 6610 548, +381 64 6700 818, +381 62 1890 795

Broj računa: 265-1000000252859-14

Matični broj: 08239614

PIB: 100237327

Šifra delatnosti: 1039

e-mail: prodaja@ethno-food.com